Register.

Đăng ký tài khoản mới


Captcha

SSHPA Database

***

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CSDL SSHPA

Thưa các nhà nghiên cứu,

Nhóm nghiên cứu KHXH&NV đã đầu tư thời gian và công sức để xây dựng hệ thống CSDL nhằm phục vụ việc chia sẻ tài nguyên nghiên cứu KHXH&NV, kinh nghiệm công bố quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu, qua địa chỉ Internet: www.sshpa.com

 

Để CSDL các nghiên cứu KH cũng như thông tin tác giả-tác phẩm đạt được độ tin cậy tốt (vd,chính xác và cập nhật), SSHPA đề nghị người sử dụng CSDL đáp ứng điều khoản sử dụng bằng cách hợp tác trong việc:

(1) Cập nhật thông tin khoa học của bản thân, về cơ quan (affiliation) và công bố quốc tế mới và/hoặc công bố từ trước nhưng còn khuyết trong CSDL SSHPA. Các nghiên cứu được cập nhật cần nằm trong danh mục ISI Web of Science (Clarivate), Scopus (Elsevier) hoặc đăng trong các ấn phẩm được phê chuẩn bởi NAFOSTED - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

(2) Sau khi đăng ký, xin vui lòng đăng nhập và tìm mã nhà nghiên cứu của mình, rồi kết nối với tài khoản cá nhân, và kiểm tra lại độ chính xác các tác phẩm và đồng tác giả đã có trong hệ thống. Nếu có sai lệch hoặc thiếu sót thông tin khoa học liên quan, xin vui lòng email thông báo để CSDL được chỉnh sửa.

(3) Chúng tôi cũng hoan nghênh các ý kiến đóng góp, cũng như gợi ý về các tính năng có thể hữu ích cho công việc nghiên cứu của CSDL.

E-mail liên lạc để cập nhật thông tin: info@sshpa.com or sshpa.2017@gmail.com. 

Hệ thống CSDL hy vọng có thể hữu ích cho công việc nghiên cứu và công bố quốc tế trong lĩnh vực KHXH&NV, cũng như mang thông tin khoa học vào cuộc sống.

Xin chân thành cảm ơn quý vị!

Admin SSHPA