Pham Quang Hung

PwC Vietnam Hanoi, Ha Noi (City), Vietnam
Author ID: vm.2443 - 0 169
Subject area:
Economics
Article trends:
  • Tác giả Pham Quang Hung có mã số NVSS/SSHPA vm.24431 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Tác giả Pham Quang Hung đã hợp tác với 1 đồng tác giả Việt nam;
Co-author group:
Back to search New search